Lidgeld

Lidgeld 2018 - 2019

Door het betalen van het lidgeld gaat de schaatser akkoord om de statuten en het reglement van inwendige orde (RIO) van NOT na te leven. 

Bij het evalueren van het lidgeld is rekening gehouden met de volgende factoren:

  • federatiebijdrage & verzekering
  • aantal trainingen per week (2, 3 of 4)
  • aantal leden
  • aantal trainers (monitors) die noodzakelijk zijn om kwaliteitsvolle trainingen te geven.

Dit resulteert in volgende categorieën

  Trainingsdagen Lidgeld Licentie Totaal
Recreanten 1 woensdag & vrijdag 230 € 0 230 €
Recreanten 2 woensdag & vrijdag 230 € 0 230 €
Adults 2 woensdag & vrijdag 230 € 0 230 €
Adults 1 vrijdag 180 € 0 180 €
Synchro 2 1 clubuur + 1 uur synchro 230 € 20 € 250 €
Synchro 2+ 1 clubuur + 1 uur synchro + 
extra zaterdagochtend (vanaf brevet 7)
400 € 20 € 420 €
Synchro 3 2 cluburen + 1 uur synchro 280 € 20 € 300 €
Synchro 3+ 2 clubuur + 1 uur synchro + 
extra zaterdagochtend (vanaf brevet 7)
450 € 20 € 470 €
Competitieven woensdag & vrijdag 230 € 20 € 250 €
Competitief & synchro woensdag & vrijdag & zaterdag 280 € 20 € 300 €

Inbegrepen in het lidgeld: ijshuur - trainers - verzekering bij schaatsongeval - bondsbijdrage
Het lidgeld voor 2018 is geldig tot 31-12-2018
Trainingsuren


Kortingen:

  korting
2° gezinslid 5 €
3° gezinslid 10 €
Uit-Pas met als voorlaatste cijfer 1 50%

UiT-PAS houders met recht op korting en inwonend in Turnhout, krijgen 50 procent korting.
De andere 50% wordt door de Stad Turnhout aan de vereniging betaald. 
Om hiervoor in aanmerking te komen moet het voorlaatste cijfer van je UIT-PASS eindigen op een 1.  

Voor schaatsers die in het najaar aansluiten gelden volgende tarieven:
Aansluiting in september:           55 % van het lidgeld
Aansluiting in oktober:                43 % van het lidgeld
Aansluiting in november:            32% van het lidgeld

Bankgegevens:
Nieuw Olympia Turnhout vzw
Everdongenlaan 23
2300  Turnhout
Iban: BE07 7775 9636 4766
Bic:   GKCCBEBB

Onze club aanvaardt ook gastleden.
Dit zijn schaatsers die bij een andere club zijn aangesloten en die ook gebruik wensen te maken van de diensten van NOT .
Gastleden kunnen nooit voor NOT uitkomen bij wedstrijden, shows en gala's.
Gastleden kunnen wel deelnemen aan NOT organisaties. 
Zij betalen hetzelfde lidgeld als onze eigen leden min 10 €.
Zij zijn niet verzekerd via NOT, maar bij hun club van oorsprong.
Aansluiten als gastlid kan enkel in januari en/of september