Beleidsplan

NIEUW OLYMPIA TURNHOUT is onderdeel van IJssportcentrum Turnhout, Everdongenlaan 23, 2300 Turnhout
NIEUW OLYMPIA TURNHOUT is een kunstschaatsclub met een lang verleden, nu met een nieuwe toekomst.

Nieuw Olympia Turnhout, kortweg NOT, heeft inmiddels een geschiedenis van 40 jaar.
Die geschiedenis heeft zich tot april 2016 afgespeeld in Schaatsbaan Turnhout, voorheen Kempisch Ijsstadion, aan de Otterstraat in Turnhout.
Vanaf oktober 2016 gaat er een nieuwe geschiedenis geschreven worden aan een voorlopig nieuw adres tot er binnen 2 a 3 jaar een gloednieuw ijssportcentrum in Turnhout gerealiseerd is.

Een onverwachte wending in het bestaan van NOT, dat de baan aan de Otterstraat is gesloten en er door bestuur van NOT snel naar een andere oplossing gezocht moest worden.
NOT bestond in april 2016 uit 260 leden in de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met volwassenen, beginners niveau tot en met een schaatser op Olympisch niveau. De zorg van bestuur bestond erin om voor al zijn leden weer een nieuw thuis te vinden.
Er is nu een nieuw huis gevonden en een stevige samenwerking gevonden met de drie overige clubs die ook thuis waren op de baan aan de Otterstraat.
Deze nieuwe ontstane situatie brengt de nodige obstakels met zich mee, maar ook veel positieve nieuwe ontwikkelingen.
De verwachting is dat deze situatie de vier clubs, ook NOT, sterker zal maken.
Alles wat NOT was in de afgelopen 40 jaar, dus ook het beleid, visie en missie moeten herbekeken worden en een nieuwe start maken.
De nieuwe werkvorm vraagt om een nieuwe blik, nieuwe ontwikkeling en aanpak.
Was NOT enkel een kunstschaatsvereniging, nu is NOT daarnaast ook onderdeel van een onderneming, het IJssportcentrum Turnhout, vier clubs die zich bezig houden met de diverse ijssport disciplines.
Zij moeten het IJssportcentrum draaiende zien te houden.
Bovenstaande ontwikkelingen werden pas meegedeeld aan het bestuur in februari 2016. Dit heeft veel veerkracht gevraagd en zal dat nog steeds vragen om dit tot een succes te maken.
De manier van werken zoals NOT dit in de voorbije 40 jaar gewend is geweest moet rigoureus om.
Er dienen onder andere twee plannen ontwikkeld te worden:
* Een specifiek beleidsplan gemaakt voor kunstschaatsvereniging NOT.
* Een onderdeel van het grote beleidsplan IJssportcentrum Turnhout waar NOT een onderdeel van uit maakt.
Wij als NOT staan voor de discipline Kunstschaatsen om door jong en oud beoefent te worden op alle niveaus.
Dit onder vakkundige en gediplomeerde begeleiding. Opleidingen waar we als club in investeren om dit niveau te behouden.
Zij die dat willen kunnen onder eiding van onze gediplomeerde leiding ook in competitie verband sporten.
Respect voor beweging en de sport staat bij ons centraal.
We staan voor samenwerking op allerlei vlakken, zoals Sportraad, gemeente Turnhout ,andere sportverenigingen.
Dat laatste heeft nu vorm gekregen binnen IJsCT. ( IJssportcentrum Turnhout)
Het opnieuw uitzetten van ene meerjarenplan. Dit moet gekoppeld worden aan het IJsCT.
Daarin opgenomen de positionering van NOT.
Het maken van een SWOT analyse, en het helder krijgen van kansen in deze nieuwe situatie , maar ook het helder krijgen van de bedreigingen.
Daaraan gekoppeld een SMART analyse , zodat de juiste weg opgegaan kan worden.
Dit door middel van het ontwikkelen van een stappenplan. Omdat we nu vanaf oktober 2016, in een totaal nieuwe situatie aan het werk gaan, zullen onze doelstellingen aangepast moeten worden.
Nieuw Olympia Turnhout heeft voor nu de volgende doelstellingen:

Doelstellingen op korte termijn:
* NOT wil ook in het seizoen 2016/2017 een van de grootste kunstschaatsverenigingen blijven van België.
* Op korte termijn de samenwerking optimaliseren tussen de vier IJsCT partners.
* Alle NOT trainingen voorzien op een goede geschikte accommodatie.
* Het IJssportcentrum binnen 1 jaar voor de leden van NOT te laten voelen als hun nieuwe thuis.
* Op 1 mei 2017 het jaarlijkse 1 mei gala succesvol organiseren op de nieuwe locatie.
* Beide Kempen Trophy wedstrijden door laten gaan in 2017 op het IJssportcentrum Turnhout.

Doelstellingen op lange termijn voor de club:
* Meewerken in de realisatie van het nieuw te bouwen IJssportcentrum, realisatie voor 2019.
* Binnen 1 jaar het aantal jonge/ nieuwe leden laten groeien met 5% door de kunstrijsport te promoten, in en rondom Turnhout.
* Door ondersteuning van talenten binnen NOT, 2 schaatsers op de Olympische Winterspelen te hebben in 2018.
* Door ondersteuning van de synchro teams (momenteel 4 teams), 2 van de 4 teams de titel Belgisch Kampioen 2018 te laten winnen. Belgisch Kampioenschap vindt plaats eind november 2017.
* Januari 2018 moet het ledenaantal met 10% gestegen zijn t.o.v. september 2016.
* Januari 2020 wil NOT weer 260 leden hebben. Dit zou een stijging zijn van %15,4 t.o.v. september 2016.

Doelstelling specifiek voor het IJssportcentrum Turnhout:
 Een stevig fundament vormen voor een nieuw te bouwen IJssportcentrum door middel van de samenwerking tussen de clubs te bevorderen en te versterken.

Missie: NOT, Nieuw Olympia Turnhout wil de samenwerking tussen de verenigingen op het IJssportcentrum Turnhout versterken. Investeren in opleidingen en kennis van de trainers, zodat zij die dat willen, kunnen sporten onder begeleiding van gediplomeerde trainers.

Visie: NOT, Nieuw Olympia Turnhout wil één van de grootste kunstschaatsverenigingen van België blijven. Door middel van het aanbieden van professioneel begeleide en leuke schaatslessen voor jong en oud, beginner of competitie schaatsers. Het opstellen van het nieuwe beleidsplan is een uitdaging. Wij als NOT moeten opnieuw bedenken wat we willen bereiken in de nabije toekomst en de verre toekomst. Op de locatie aan de Everdongenlaan worden kansen geboden, die wij met twee handen aangrijpen. Een beleidsplan gaat over kwaliteit, maar ook over draagvlak. Het draagvlak is al voelbaar en zichtbaar tussen de clubs. Dit draagvlak moet ook zichtbaar worden naar de buiten.